Werkwijze

Als je je wilt aanmelden, kan dat telefonisch of via het aanmeldingsformulier. De praktijk is vaak woensdag- en donderdagmiddag telefonisch bereikbaar. Mocht je mij telefonisch niet kunnen bereiken is er 24 uur per dag een antwoordapparaat, waar je een bericht kunt inspreken. Mijn streven is om je binnen 24 uur terug te bellen of te mailen. Je ontvangt na een definitieve aanmelding (via het digitale aanmeldformulier) via de email schriftelijke informatie over de gang van zaken op mijn praktijk. Ik kan je ook een vragenlijst toesturen met het verzoek om deze ingevuld mee te brengen naar het eerste gesprek. Het therapieproces bestaat uit 3 fasen: intake, begeleiding en evaluatie.

Zelfwerkzaamheid
Gestalttherapie is een vorm van psychotherapeutische zelfwerkzaamheid, die iedereen kan leren. De gestalttherapie baseert zich in de therapeutische visie op het vertrouwen in de kracht van het zelfhelend vermogen van de mens. Dit wil zeggen dat lichaam en geest – als eenheid – steeds streven naar evenwicht in relatie met de omgeving. Een positieve kijk op de mens en haar kracht dus. Deze zelfwerkzaamheid is gericht op het onderzoeken en bevrijden van aangeleerde zelfbeperkingen, zoals angst, verwarring of lusteloosheid. Hierdoor worden mensen weer wie ze zijn in plaats van hoe ze zouden moeten zijn.

Hoe werkt het?
Gestalttherapie, of gestalt-psychotherapie, heeft als doel je gewaarzijn te vergroten: het gewaarzijn van je lichaam, je gevoel, je emoties, je gedachten, het gewaarzijn van anderen en de dingen om je heen. Daardoor kom je weer of meer in contact met jezelf en je omgeving. De therapeut helpt je hierbij door je steeds weer terug te brengen naar je eigen ervaring. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen: Wat gebeurt er nu met je? Hoe voelt dit? Wat hoor je? Vooral door je aandacht op je lichaam te richten word je je meer gewaar van wat er met je gebeurt, wie je bent en wat je wilt.

Intakefase: inventarisatie van vragen en ontwikkelingsuitdagingen
Tijdens het eerste gesprek verzamel ik informatie over je klachten, vragen, belevingen, persoonlijkheid, achtergronden, leefsituatie, familieomstandigheden en jeugdervaringen. Zo krijg ik een helder beeld waarvoor je komt en wat je verwacht van de therapie. Hierbij kan het zinvol zijn een diagnostische vragenlijst in te vullen. De uitkomst hiervan is op de eerste plaats bedoeld voor de samenwerking tussen jou als cliënt en en mij als therapeut en zal altijd worden doorgesproken met jou (jullie) als cliënt(en). Als je het prettig vindt, kun je bij het eerste gesprek, je partner, ouder(s) of goede vriend(in) meenemen.

Na het afronden van de intakefase vindt een uitgebreid terugkoppelings- en adviesgesprek met jou plaats over de hulpvraag, de klachten, het soort therapie, de werkwijze en een inschatting van het aantal sessies (kortlopend – middellang – langlopend). Dit wordt allereerst mondeling besproken en daarna kan het worden vastgelegd in een ondertekend (concept)behandelplan.

Na de intake bestaat tevens de mogelijkheid een beperkt aantal sessies af te spreken waarna therapeut en cliënt evalueren of voortzetting van de therapie zinvol is. De huisarts en/of andere officiële verwijzer kunnen op verzoek van de cliënt kort schriftelijk worden geïnformeerd.

Begeleidingsfase
De kracht van de begeleiding op mijn praktijk is de combinatie van reguliere therapie met lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapievormen. Afgestemd op jouw doelen en vragen kies ik daarbij een werkvorm, die het beste bij jou past, zoals lichaamswerk, gestalttherapie, za-zenmeditatie, beeldend werk of dromenwerk. Het kan gaan om ouder, kinder- of gezinsbegeleiding, relatietherapie of groepsaanbod.

Evaluatiefase: verloop van de therapie en de persoonlijke ontwikkeling bespreken
Afronding van de therapie vindt in overleg plaats. Soms houden we een tussentijdse evaluatie over hoe je de begeleiding en het therapieproces ervaart. We bespreken of de begeleiding passend is, of er aanpassingen nodig zijn of dat doorverwijzing op zijn plaats is. Aan het eind van de therapie zal ik je vragen een (inhoudelijke) evaluatie t.a.v. je therapie schriftelijk in te vullen.

Ik lever graag kwaliteit. Daarom hoor ik graag wat beter kan. Als je heel tevreden bent, is dat natuurlijk ook leuk om te horen! Vul daarom het evaluatieformulier in.

Klik hier om het evaluatieformulier in te vullen.
Klik hier om het ORS SRS invulschema te downloaden.