Professionals

Wanneer je bedenkt dat uit onderzoek is gebleken dat 15 tot 20% van de mensen hooggevoelig is, is de kans dus ook groot dat je in je werk deze mensen ook tegen komt. Misschien met vage klachten, vervelend gedrag of een gebruiksaanwijzing. Dit kunnen slechts reacties zijn op hooggevoeligheid, doordat deze mensen nog niet goed hebben geleerd om er mee om te gaan, waardoor het een last wordt in plaats van een kracht. Dat is zonde want dan komen de kwaliteiten van hooggevoeligheid ook niet tot uiting.

Je kunt uitgaan van een aantal stappen, namelijk begrijpen, herkennen, erkennen en praktisch benaderen.

1. Begrijpen:  wat is hooggevoeligheid en wat gebeurt er?

2. Herkennen: wat zijn kenmerken van hooggevoeligheid?

3. Erkennen: vergt vaak een zogenaamde ‘paradigma-shift’, oftewel de wereld leren zien vanuit een ander kader of door een andere bril. Wat er gebeurt als je hooggevoelig bent?

4. Praktisch benaderen tot slot, oftewel er iets mee gaan doen, zoals de bewustzijnoefeningen en je gedrag aanpassen waar nodig.

In al deze stappen kunnen wij verschillende soorten begeleiding bieden, voor zowel volwassenen, werknemers en werkgevers, als kinderen, het onderwijs en de (para)medische sector.