Wat is hoogsensitiviteit?

Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor externe prikkels en indrukken. Mensen die deze eigenschap hebben krijgen vaak te horen dat ze ‘zo gevoelig zijn’. Wat betekent dat voor je dagelijks leven? Je hebt veel tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Ook heb je sterk de (onbewuste) neiging om je af te stemmen op anderen en voor anderen te zorgen. Het kan zijn dat je lawaaierige omgevingen het liefst vermijdt.

De oorzaak van hoogsensitiviteit is gelegen in een zenuwstelsel dat gevoeliger is dan dat van de meeste mensen. Onder gunstige omstandigheden hebben hoogsensitieve personen, ook wel HSP’s genoemd, een fijnzinnig en diepgaand observatievermogen waardoor zij dingen sneller en gedetailleerder waarnemen dan de meeste mensen. Ook zijn zij vaak gevoelsbegaafd; zij voelen mensen en situaties sterk aan, en voelen ook de spanningen van anderen aan. Deze spanningen van anderen kunnen zij overnemen, waardoor het voelt alsof zij zelf deze spanningen hebben, zich soms uitend in lichamelijke klachten. Stress en andere overbelasting (door teveel prikkels) zorgen er echter voor dat de kwaliteiten van hoogsensitieve mensen worden ondermijnd en hun kracht verliezen. Lichaamsbewustzijn (onderkennen van stress) en het bewust stilstaan bij gevoelens is voor deze groep mensen dan ook uitermate belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 15 tot 20 % van de bevolking deze eigenschap heeft.

Kansen voor ontwikkeling bij hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit heeft enorme kwaliteiten in zich vooral op creatief en sociaal gebied, maar in eerste instantie is het voor de persoon in kwestie erg moeilijk om deze kwaliteiten naar buiten te brengen.
Alle aandacht gaat uit naar overleven en overeind blijven ondanks structurele overbelasting.
De voorwaarde voor het ontwikkelen van de eigen talenten is dat een HSP eerst leert om met deze eigenschap om te gaan en leert om zijn/haar grenzen te bewaken. Iemand die hoogsensitief is weet meestal wel dat hij of zij gevoelig is, maar kan deze eigenschap lang ontkennen onder het mom van ‘ach, iedereen is gevoelig’ of ‘wat moet ik ermee’. In dat geval heb je als HSP de neiging om jezelf dusdanig te overbelasten, dat je hierdoor vastloopt. Dit merk je privé doordat relaties niet goed lopen omdat je weinig gevoel hebt van eigen identiteit en in je werk doordat je snel overbelast bent en niet goed weet wat je werkelijke talenten zijn.

Uitdaging voor hoogsensitieve mensen

Veel HSP’s hebben niet in de gaten welk effect hun gedrag heeft op hun fysieke conditie. Ook als HSP wil je ‘erbij horen’, maar juist door te proberen om je aan te passen en mee te doen met het drukke ritme van onze gehaaste en stressvolle samenleving, ga je vroeg of laat onderuit.
Als iemand die hoogsensitief is leert om beter met zichzelf om te gaan (prikkelniveaus goed bewaken en accepteren dat je anders functioneert) kunnen de creatieve kwaliteiten verder worden ontwikkeld en naar buiten gebracht. In dat geval zijn HSP’s niet alleen in staat om mensen goed aan te voelen, maar ook om diep door te dringen tot de essentie van dingen, heel creatief te zijn, nieuwe verbanden te leggen die door anderen over het hoofd worden gezien en bijzondere innovatieve oplossingen op het spoor te komen.