Je plek vinden als HSP?

Je plek vinden als HSP: hoe doe je dat?
Je plek vinden in en met je hooggevoeligheid is geen gemakkelijke opgave.

Wat betekent hooggevoeligheid voor jou persoonlijk? Ik vraag dit omdat de manier waarop je kijkt naar je eigen hooggevoeligheid een enorme invloed heeft op je welzijn en mogelijkheden voor ontplooiing.

Wellicht ben je trots op je hooggevoeligheid. Daarmee kun je jezelf gelukkig prijzen, want voor veel HSP-ers is het een worsteling om deze eigenschap goed te leren hanteren. Als HSP leer je van jongaf aan om je aandacht buiten jezelf neer te leggen. Dat is waar de meeste prikkels vandaan komen en dat wordt dan ook je referentiekader. De prikkels van binnen komen pas aan bod wanneer de rust om je heen is teruggekeerd. Als echter eenmaal de gewoonte is ontstaan om je te richten op de prikkels van buiten, dan is de weg naar binnen doorgaans onzeker en bedreigend, want wie weet wat je daar allemaal niet zult aantreffen. En voordat je aan die weg naar binnen begint, kun je er als een berg tegenop zien.

Om die reden onder meer kan hooggevoeligheid worden ervaren als een last. Zodra hooggevoeligheid gezien kan worden als een kwaliteit, dan levert dat meer op. Meer energie, meer eigenwaarde en ook meer zelfvertrouwen. Uitkomen voor je hooggevoeligheid en er trots op zijn, kan ook nadelen hebben.  Anderen kunnen je lastig vinden. En dat kost ook weer energie.

In mijn praktijk heb ik veel te maken met mensen die hun hooggevoeligheid vooral als een last ervaren. Na talloze pogingen waarin je jezelf hebt geprobeerd af te schermen of assertiever te worden, kun je nog steeds tot de conclusie komen dat je uiteindelijk als mens niet uit de verf komt. Hooggevoeligheid maakt iemand kwetsbaar, maar het jezelf afschermen levert op de korte en vooral langere termijn nog grotere problemen op. Voelen, gevoelens zijn jouw brandstof. Door in je hoofd te zitten en rationeel je leven tegemoet te treden maak je jezelf van binnen dood. Je kan er zelfs van overtuigd raken dat je niet creatief bent, zo extreem kan je mentaal bezig zijn om maar vooral niet te hoeven “voelen”.

Met name bij HSP- ers speelt de neiging om eerst anderen te zien en dan pas zichzelf. Als je jarenlang zó gericht bent op anderen, zoals veel HSP-ers, dan weet je vaak niet meer wie je nu zelf bent of je vergeet  gewoon om goed voor jezelf te zorgen. Ook is er dan een grotere angst om met de kern van jezelf in contact te komen. Je hebt eigenlijk door het ‘HSP-zijn’ geleerd dat je niet met je eigen kern bezig mag zijn. Wellicht heb je ontdekt dat dit in het dagelijks leven een soort aantrekken en afstoten oplevert op het gebied van relaties, kans op werk, loopbaan/carrère en een manier van leven die soms het beste gekarakteriseerd kan worden als hollen of stilstaan. Soms weet je heel goed wat je wilt en even later weet je het helemaal niet meer en zak je weg in een soort besluiteloosheid. Zodra je je lekker begint te voelen, kun je je daar ook meteen weer schuldig over voelen. Maar voor iedere HSP kan dat net weer anders zijn. Er zijn vele manieren om met hooggevoeligheid om te gaan.

Ergens zit er dan een knoop in je system waardoor de energie niet doorstroomt. Als je wat ouder wordt dan ga je ook steeds meer voelen in je lijf. Het is jouw lichaam dat op een gegeven moment het signaal geeft dat er een andere weg ingeslagen moet worden. Je energie kan opraken, je kan je uitgeput of leeg voelen. Je kan dan ook in meerdere opzichten het gevoel hebben op een kruispunt van wegen te staan.

Het drama van het begaafde en hooggevoelige kind is eigenlijk dat het zijn of haar creativiteit is gaan zien als iets dat niet mag. En omdat je begaafd bent met een extreem in- en aanvoelingsvermogen, leer je te overleven door vooral anderen te geven wat zij nodig hebben. Zo belangrijk kan het zijn om afkeuring te vermijden of om goedkeuring te ontvangen.

Het gevoel kan ontstaan dat niemand zich om je bekommert, dat niemand zich realiseert hoezeer je jezelf wegcijfert. Eigenlijk zou je wel eens erkenning willen voor alles wat je voor anderen doet. Maar je zult ook wel gemerkt hebben dat anderen het wel makkelijk vinden dat er iemand is die goed voor hun zorgt. Vaak hebben zij niet eens in de gaten hoe goed je bent in het zorgen voor anderen. Het is bijna een vanzelfsprekendheid. En omdat het moeilijk is om hier uit te breken houd je het mede zelf in stand.

Een heldere spiegel kan dingen weer op scherp zetten om jezelf en anderen te doorzien. Vervolgens is het de kunst dat je meer aandacht leert besteden aan wie jij bent en aan wat jij nodig hebt. Graag help ik jou om die helderheid te krijgen.

Verder weet ik hoe moeilijk het is om dingen in je eentje te veranderen. Het kan heel belangrijk zijn om steun te verwerven bij mensen in je directe omgeving. Daar zijn bepaalde manieren voor. Ze zijn eenvoudig, maar daarom niet minder moeilijk, als je het niet gewend bent.

Ik werk met jou aan je gedragspatronen en aan je persoonlijke identiteit. Ik help je om je meer met jezelf en anderen in balans te komen, te ontdekken wt je wilt, geïnspireerd te zijn en plezier te belven aan het jezelf in de wereld neerzetten. Je maakt echt contact met je diepere betekenis en je zet concrete stappen. Maar de eerste stap is altijd aan jezelf. Welke beslissing je ook over je leven neemt: zorg dat deze echt van binnenuit komt. Neem de rust, ga wandelen, neem afstand en voel wat echt aan de orde is.