Hooggevoeligheid en kwaliteiten

Waarom hooggevoeligheid een kwaliteit is
De grootste kwaliteit van hooggevoeligheid is dat het een fijngevoelig instrument is, waarmee je haarfijn kunt afstemmen op dat wat nodig is voor het herstellen van liefde en verbinding in de wereld. Hooggevoeligheid maakt het mogelijk om je zodanig diep in te leven in mensen en dingen dat je op een veel dieper niveau begrip kunt krijgen van alles om je heen en door kan dringen tot de essentie der dingen en van daaruit nieuwe verbanden kan zien en verwoorden, verbeelden en op jouw eigen manier tot uitdrukking kan brengen. Hooggevoeligheid geeft je de mogelijkheid om veel creatiever, intuÏtiever en geïnspireerder te leven dan veel anderen.

Kenmerken en kwaliteiten van HSP
Elain Aron geeft een inventarisatie van kenmerken van HSP. Hooggevoeligheid is een pesoonlijkheidskenmerk. Niet iedere HSP heeft alle kenmerken van hooggevoeligheid. Hoe hooggevoeligheid zich bij jou uit is tevens afhankelijk van jouw karakterstructuur, levenservaring en levensfase.

Mensen met hooggevoeligheid:
* nemen veel details waar
* voelen stemmingen van anderen goed aan
* hebben een rijke innerlijke belevingswereld
* ervaren, reflecteren en voelen diep en intensief
* zijn opmerkzaam en aandachtig
* zijn spiritueel geïnteresseerd en vaak begaafd
* bespiegelen en filosoferen graag en veel
* hebben het gevoel anders te zijn, maar weten niet goed de vinger er op te leggen
* houden van stilte en rust
* zijn gevoeliger voor zintuigelijke prikkels (zoemende computers, ritselende broodzakjes, e.d.)
* raken van slag van mensen met (on)uitgesproken negatieve gevoelens
* lijken leeg te lopen na bijv. winkelen of intensief contact met anderen
* verliezen meer energie door het werken in een hectische werkomgeving dan hun collega’s
* hebben relatief meer last van spanning, stress, vermoeidheid, maagpijn, hoofdpijn

Het (h)erkennen van hooggevoeligheid bij jezelf kan een verademing zijn. Als jij jouw specifieke kwaliteiten leert zien, leert accepteren en kunt ontdekken wat jouw eigen authentieke manier is om uitdrukking te geven aan wat er zich ‘in de onderstroom’ bevindt, dan wordt jouw hooggevoeligheid een kwaliteit die goud waard is. Om je hooggevoeligheid te kunnen omzetten in ‘goud’ is het essentieel dat je bewust leert omgaan met de kwaliteiten en de valkuilen van je eigen hooggevoeligheid.

De grootste valkuil is steeds dat je te veel ‘geeft’ en te weinig leert ontvangen door niet op een assertieve manier voor jezelf op te komen. De grootste blokkade voor een HSP’er is misschien wel dat je bang bent om te kwetsen, dat je het maar moeilijk vindt om voor jezelf op tekomen en te lang doorgaat met je aanpassen, omdat je bang bent dat je niet meer aardig gevonden wordt als je voor jezelf opkomt. Zodra je leert dat je wel degelijk grenzen mag stellen en ook mag aangeven wat je wenst of verlangt, zul je merken dat mensen beter weten wat ze aan je hebben, dat ze uiteindelijk waarderen dat je dichtbij jezelf blijft in plaats van je voortdurend aan te passen en vervolgens vaak onbewust in conflicten terecht komt of deze veroorzaakt.

Door het bewust en gericht inzetten van je hooggevoeligheid:

*  wordt de wereld om jou heen menselijker
*  gaan anderen zich menselijker en gevoeliger gedragen
*  komt er meer ruimte en rust in onze hectische samenleving
*  leren mensen wat werkelijke liefde en verbinding is
*  bedenk jij creatieve dingen en oplossingen waar anderen nooit op zouden komen
*  voorzie jij of voorvoel jij dingen, die waardevol kunnen zijn voor mensen en organisaties
*  ben je beter in staat om aan te voelen wat anderen nodig hebben