Gestalt

Gestalt
In de gestaltbenadering sta je niet alleen stil bij de problemen zelf, maar leg je vooral nadruk op de manier waarop jij in jouw omgeving deze problemen ervaart. Welke betekenis hebben ze in je leven en hoe ga je er mee om? De aandacht richt zich ook sterk op wat je zintuigen waarnemen, wat je lijfelijk ervaart. Hierdoor krijg je vaak een passender antwoord op vragen den wanneer je je allen door je gedachten laat leiden. Je wordt hierin uitgenodigd tot een identificatie met een bepaald deel van het lichaam, met een innerlijke ‘deelpersoonlijkheid’, of met een belangrijk persoon uit je leven nu of van vroeger. Met die ander kan dan in rolwisselingen een dialoog ontstaan die duidelijkheid kan geven over de relatie die je ermee hebt en welke patronen er meespelen.