Creatieve therapie

Gestalttherapie is niet alleen praten, maar juist beleven
We geven expressie aan onszelf door taal, door gebaren, door ons lijf, door dromen. Je kunt je ook expressie geven en jezelf uiten via muziek, tekenen, schilderen en kleien. In alles wat je doet of niet doet druk je jezelf uit en laat je jezelf zien. Deels doe je dit bewust, maar een groot deel van hoe je jezelf uit gaat onbewust. In hoe je jezelf wel of niet uit kun jij jezelf leren kennen. In gestalttherapie zijn er naast praten andere werkvormen ontwikkeld om tot zelfervaring en zelfkennis te komen. De basis is altijd de ervaring van jezelf, vooral de ervaring van je zelf in het hier en nu. Belangrijke manieren in gestalttherapie om jezelf te uiten zijn:  werken met lichaamsbeleving, met beeldende middelen en met dromen.

Wat is creatieve therapie?
In de therapie kan ik samen met jou kiezen om te werken met beeldende middelen zoals verf, klei en tekenmateriaal. Jij werkt met je eigen creativiteit waarbij het niet van belang is of je goed kunt tekenen of kleien. Je wordt begeleid in het vormgeven aan je gevoelens, problemen en behoeften. Vaak laat ik het werken met beeldende middelen vooraf gaan door lichaamsoefeningen en/of visualisaties om jou dichter bij je gevoel en je beleving te brengen.

Hoe werkt creatieve therapie?
Door het werken met beeldende middelen leer je met aandacht naar je innerlijk te luisteren. Hierdoor krijg je voor jezelf meer ruimte in jezelf, in je omgeving, met anderen en met jezelf. Als jij vanuit deze aandacht contact maakt met de beeldende materialen worden jouw zintuigen geactiveerd. Jouw emotionele beleving wordt gestimuleerd door de aandachtige fysieke beweging en de lichamelijke ervaring van de beeldende activiteit. Je beleving kan je in het materiaal tot expressie brengen. Zo kunnen onverwerkte emoties zichtbaar en voelbaar worden. Door bijvoorbeeld de klei te bewerken door te knijpen, wroeten of strelen, kan jou dit bewustzijn geven op een aantal behoeften en gevoelens die vaak in ons dagelijks leven in onszelf worden tegengehouden. Vanuit je lichaamsbeleving kun je leren schilderen en tekenen wat er dieper van binnen in je omgaat.

Wat brengt het je?
Door ervaringen letterlijk zichtbaar en voelbaar te maken, krijg je meer zicht op je innerlijk, op wat er dieper van binnen in je omgaat. Het zelfgemaakte beeld geeft een concrete en tastbare weerspiegeling van de emoties die een probleem of klacht teweeg kan brengen. Door deze specifieke methode (waarvoor geen kunstzinnig talent nodig is) komen onaffe zaken tot expressie. De verwerking van  onaffe zaken, met onverwerkte gevoelens, leidt tot verandering en meer helderheid in de communicatie met jezelf en met anderen. De therapie kan helpen bij het vinden van een nieuwe balans en kwaliteit in je leven. Bij beeldende therapie is er aandacht voor jezelf in vorm en beweging. Hierdoor wordt de basis steviger in jezelf en neemt je levendigheid toe.